NAŠE VIZE

V době rozdělené společnosti chceme spojovat. Spojovat lidi dohromady- budovat komunitu. Spojovat lidi se zvířaty- budovat respekt a ohleduplnost. Spojovat lidi s půdou a rostlinami- budovat trvale udržitelné hospodářství. Spojovat legraci s prací, , přátelství s poznáním, zvířata v nouzi s lidmi, co jí nemají. Budujeme záhony, dětská hřiště, sázíme stromy, pořádáme koncerty, besedy, oslavy, setkání všeho druhu. Chováme všelijakou havěť a pěstujeme zeleninu. Jsme Pastvina pro všechny co potřebují napást!