NAŠE VIZE

V době rozdělené společnosti chceme spojovat. 

  • Spojovat lidi dohromady - budovat komunitu. 
  • Spojovat lidi se zvířaty - budovat respekt a ohleduplnost. 
  • Spojovat lidi s půdou a rostlinami - budovat trvale udržitelné hospodářství. 
  • Spojovat legraci s prací, přátelství s poznáním, zvířata v nouzi s lidmi, co jí nemají. 

Budujeme záhony, dětská hřiště, sázíme stromy, pořádáme koncerty, besedy, oslavy, setkání všeho druhu. Chováme všelijakou havěť a pěstujeme zeleninu. Jsme Pastvina pro všechny, co potřebují napást!