Worshopy a exkurze pro školy i školky

Nabízíme programy pro školky, základní i střední školy!

Náročnost a obsah programu je modifikován dle věku účastníků

garantem programu je sociální pedagožka Bc. Anna Stella

Farmářem v 21. století

Cílem programu je seznámit účastníky se základními principy permakultury, aplikované ekologie, respektu ke zvířatům a jejich etickému chovu, udržitelného pěstování ovoce či zeleniny a mezilidské spolupráci. Lze objednat variantu s obědem i bez oběda,

Harmonogram programu:

9:00-10:30 Komentovaná prohlídka KZ Pastvina, krmení a mazlení zvířat

10:30-11:30 Ukázka práce na pozemcích dle věku a ročního období

11:30-12:30 Společná příprava  a konzumace oběda z lokálních sezónních surovin/opékání buřtů

Cena: 50 Kč/dítě bez obědu, 150 Kč/dítě s obědem (pedagogičtí pracovníci mají program vč. obědu zdarma) 100 Kč/dítě s kvalitním buřtem a chlebem

Další informace a objednávky programů na anicka@zahradapastvina.cz