Worshopy a exkurze pro školy i školky

Nabízíme programy pro školky, základní i střední školy!


O programech

Naše výukové programy jsme sestavili s týmem zkušených pedagogů tak, abychom s maximálním využitím prostředí farmy předali interaktivní formou dětem znalosti a dovednosti, které školní vzdělávání doplňují jak obsahově, tak metodicky. Unikátní kvalitou našich programů je, že nově nabyté teoretické znalosti jsou v reálném čase obohaceny o praxi. Pestrosti pak dosahujeme střídáním aktivit přemýšlivých, soutěžních, tvořivých a pohybových.

Zařazení dle RVP ZV:

Průřezová témata: Environmentální výchova

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět

Tématické celky: Rozmanitost přírody

Rozvíjené klíčové kompetence: k učení, komunikativní

Trvání programů: 3x 45 minut

Cena 80 Kč/ žák, minimálně však 1200 Kč (v případě menšího počtu účastníků)

Začátek programů 9:00 nebo po domluvě

Programy jsou (není-li řečeno jinak) vhodné pro 1. i 2. stupeň základní školy, některé jde realizovat i pro mateřské školky a střední školy.  Naše metodiky flexibilně umožňují lektorům přizpůsobit program věku účastníků.

Požadavky na účastníky: komfortní oblečení do terénu, pevná nepromokavá obuv, v případě deště pláštěnkaZe života hospodářských zvířat

 Pláčou koně? Kdy kráva dává mléko? Jak slepičky "vyrábí" vajíčka? Je dřív prase,nebo vepřové? V unikátním výukovém programu se děti zcela prakticky a nablízko seznámí s hospodářskými zvířaty a osvojí si principy etického chovu. Vyzkouší si, jak se krmí krávy, jak se pečuje o koně, podrbou si prase, vezmou do ruky vidle a lopatu a zkusí si vypěstovat první mozoly. Prohlédnou si kurníky a seznámí se s různými plemeny slepic a posbírají vajíčka. Přirozeně, hravě a interaktivně děti zasvětíme do základů etologie a zvířecí psychologie. Vysvětlíme si možný dopad intenzivního chovu hospodářských zvířat na ekosystém i představíme ekologické chovatelství, jako alternativu.

vhodné pro mateřské, základní i střední školy

Půda plná života

Anotace: Běžně po ní šlapeme, ani to nevnímáme a nepřemýšlíme o tom. Zaléváme jí asfaltem a betonem a pomalu jí ubývá. Přesto je plná života a jsme díky ní i my naživu. O čem je řeč? O životodárné půdě. V interaktivním a zcela praktickém programu se seznámíme s živočichy, co žijí v zemi i na jejím povrchu. Děti se dozví, jak vzniká zemina, humus a jak můžeme přispět svou špetkou do mlýna kompostováním. Experimentálně si vyzkoušíme schopnost půdy zadržovat vodu v různých podmínkách. V diskuzi se zaměříme na význam půdy pro život na planetě a pro nás osobně.

vhodné pro základní a střední školy

Sázíme a sklízíme

Anotace: Objevuje se ovoce a zelenina zázrakem sama na pultech v supermarketu? Může být v prosinci koupená jahoda lokální a ekologicky šetrná? Jaká je cesta zeleniny od semínka až na váš stůl, si ukážeme v praktickém a interaktivním programu. Seznámíme se se základy pěstování plodin a nářadím k tomu určeným. Všechno si vyzkoušíme na vlastní kůži a kdo ví, třeba se i časem zaradujeme z plodů naší práce!

Vhodné pro základní i střední školy

Životodárná krajina

Anotace: Široké lány polí bez jediného cizího lístečku, nebo malá rozmanitá políčka? Anglický trávník, nebo džungle býlí? Thuje kam se podíváš, nebo ovocné stromy? Hektolitry chemie, nebo důmyslný design a přírodní prostředky? Odpověď se zdá být nasnadě, ale je přechod na ekologické zemědělství reálný? Uživíme se? A co to vůbec znamená? Na všechny tyto otázky se v praktickém interaktivním programu pokusíme najít odpovědi. Projdeme se po našem jedlém lese i si ukážeme permakulturní políčko. Zkusíme si techniky množení rostlin a umažeme si ruce od hlíny.

Vhodné pro základní i střední školy 

Za tajemstvím včel

Proč jsou včely tak důležité pro ekosystém? Jako jsou fáze života těchto přátelských opylovačů? Kde včely bydlí? Na tyto otázky společně najdeme odpovědi interaktivní a zábavnou formou. Žáci získají znalosti o postavení včel v přírodě, vývoj včely, pojmenování jedinců ve včelstvu, rozlišení různých úloh dělnic a pojmenování včelích produktů. Unikátní pro tento program je, že si děti vyzkouší i praktickou včelařskou práci pomocí skleněného úlu a včelařského obleku.

Vhodné pro základní i střední školy


Programy vznikly za podpory Magistrátu hl. města Prahy z grantu "Adaptace na klimatickou změnu"