Lesní komunitní klub pro předškolní děti

Začínáme již letos!

Pro školní rok 2020/2021 plánujeme rozšířit naše aktivity o komunitní lesní školku (respektive klub), která v naší městské části (Praha 19 Vinoř) v současné době neexistuje, přestože je o ní velký zájem. Děti předškolního věku se u nás zcela přirozeně zapojí do našich enviromentálních a ekologických aktivit, jako je například permakulurní pěstování ovoce a zeleniny, kompostování, výsadba stromů a chov zvířat. Každodenní kontakt s půdou, rostlinami a zvířaty významně přispívá ke zvyšování imunity i psychické odolnosti (nejen) u předškolních dětí. Kromě klasických volných her na našem stávajícím hřišti s montessori prvky, si děti budou moci procvičovat jemnou i hrubou motoriku u farmářských i výtvarných aktivit, získávat praktické dovednosti a znalosti. Díky lidsky kvalitní a prověřené komunitě KZ Pastvina, se děti mohou přirozeně se socializovat nejen v dětské skupině, ale i v kontaktu s našimi školou povinnými i dospělými členy, které budete moci díky komunitnímu charakteru školky dobře poznat. Někteří z nás hovoří plynně několika jazyky (nebo jsou dokonce rodilými mluvčími) a tak se děti mohou nenásilnou formou seznámit s angličtinou nebo  jinými světovými jazyky.

Bližší informace připravujeme

Setkání rodičů a týmu lesního klubu

V neděli 19.dubna 2020 se na Pastvině uskuteční informativní schůzka a den otevřených dveří

Zápis do lesního komunitního klubu Pastvina

Zápis pro školní rok 2020/2021 proběhne v úterý 5.5.2020 na Pastvině